ارسال شده توسط فاطمه سلیمان پور
211
ارسال : 1400/9/23 - 13:03:43
ویرایش : 1401/5/6 - 15:50:47

پیشرفت تکنولوژی و روند سریع پیشرفت در همه حوزه‌ها و همچنین مهاجرت اکثر نیروهای متخصص باعث می‌شود نیاز به تربیت نیروی انسانی متخصص بیش از همیشه در اکثر کشورها به چشم بخورد.

ادامه مطلب

بحران نیروی کار متخصص بسیار جدیست. دلایل زیادی برای این مشکل وجود دارد اما آموزش ناکارآمد مهم‌ترین بخش این مشکل را تشکیل میدهد. متاسفانه آموزش نامناسب و سرفصل‌های قدیمی اکثرا باعث بی‌انگیزگی دانشجویان می‌شود و هزینه همه این موارد بر دوش شرکت‌هایی که به نیروی متخصص نیاز دارند می‌افتد. 

یکی از عمده دلایل شکست و موفق نشدن بخش زیادی از کسب و کارها عدم استخدام افراد متخصص و کارآمد در آن حوزه می‌باشد. اکثر نارضایتی مشتریان یک کسب و کار از عدم کارکرد صحیح پرسنل آن کسب و کار می‌باشد.

آموزش نیروهای متخصص در هر حوزه‌ای چالش‌های پیش رو در یک کسب و کار را برای ما کمتر می‌کند.

تحصیلات و مهارت افراد یک جامعه از مهم ترین فاکتورها در پیشبرد آن کشور به شمار می‌رود.

به رسمیت شناخته نشدن دوره‌های آموزش حرفه‌ای، کیفیت ارائه خدمات و ... باعث شده در کشور خودمان نیز نیروی متخصص خیلی کمی وجود داشته باشد.