ارسال شده توسط جعغر مرادیان
463
ارسال : 1400/1/12 - 20:21:26
ویرایش : 1400/5/19 - 12:20:14

در دوره کارآموزی فرم هایی به دانشجویان ارائه می شود( برای معرفی و تایید اطلاعات) که در این مطلب سعی شده است این فرم ها را به صورت مختصر معرفی کنیم ، تا آگاهی دانشجویان را درباره فرم های بهکاد بالا ببریم

ادامه مطلب

فرم اولیه

نمونه فرم اولیه

بعد از تکمیل اطلاعات در حساب کاربری خود و پس از برسی اطلاعات توسط کارشناس رشته  و تایید توسط کارشناس مربوطه این فرم در حساب کاربری شما قرار میگیرد.

ابتدا اطلاعات خود را بر روی فرم برسی کنید و در صورت اشتباه آن را تصحیح کنید و مجددا آن را دریافت کنید.

فرم را باید به محل کارآموزی خود ببرید تا در صورت تایید محل کارآموزی ،قسمت چهارم فرم در محل تعیین شده ( مهر و امضاء سرپرست محل کارآموزی)    آن را مهر و امضا بزند.

بعد از تایید محل کارآموزی فرم را اسکن کرده و خروجی PDF آن را در حساب کاربری خود آپلود کنید.

بعد از آپلود فرم یک بار صحت ارسال فرم را برسی کنید ، اگر فرم ارسال نشود عواقب آن برعهده خود دانشجو می باشد.

مکان قرار گیری فرم : حساب کاربری -> منوی سمت راست -> فرم ها | در بخش وضعیت حساب پس از تایید کارشناس رشته قابل مشاهده و دریافت می باشد.معرفی نامه

نمونه فرم معرفی نامه

این فرم (معرفی نامه) شما از طرف دانشگاه به محل کارآموزی می باشد.

بعد از دریافت فرم از حساب کاربری خود در بهکاد آن را چاپ کنید و به محل کارآموزی خود تحویل دهید.

بعد از دریافت فرم و ارائه فرم به محل کارآموزی دوره کارآموزی شما شروع می شود و قبل از دریافت و ارائه فرم هر عملی که در محل کارآموزی انجام داده اید مورد قبول دانشگاه نمی باشد.

مکان قرار گیری فرم : حساب کاربری -> منوی سمت راست -> فرم ها | بعد از تایید حساب توسط (کارشناس بخش ارتباط با صنعت و معاونت دانشگاه) در حساب شما قرار می گیرد و در صفحه اصلی حساب شما و در کادر وضعیت حساب قابل دریافت می باشد.


فرم پایان دوره

نمونه فرم پایان دوره

بعد از اتمام دوره کارآموزی شما ( سپری کردن ساعت کاری رشته خود ، ثبت حضور کامل و ارسال گزارش پایان دوره در بهکاد) در حساب کاربری شما قرار میگیرد. 

فرم را چاپ کرده و به استاد خود تحویل دهید.

مکان قرار گیری فرم : حساب کاربری -> منوی سمت راست -> فرم ها 


فرم ارزشیابی

نمونه فرم ارزشیابی

این فرم را باید به سرپرست محل کارآموزی خود تحویل دهید تا ارزشیابی شما را انجام دهد و سپس فرم را به استاد خود تحویل دهید.

بعد از اتمام دوره کارآموزی شما ( سپری کردن ساعت کاری رشته خود ، ثبت حضور کامل و ارسال گزارش پایان دوره در بهکاد) در حساب کاربری شما قرار میگیرد.

مکان قرار گیری فرم : حساب کاربری -> منوی سمت راست -> فرم ها  

توجه : برای چاپ کل فرم در یک صفحه در هنگام چاپ scale را بر روی عدد 62 قرار دهید.


فرم حضور های دانشجو

در این فرم لیست حضور های شما، همراه با گزارش کارروزانه چاپ شده است و می توانید مشاهده کنید چند ساعت از کل ساعت کاری دوره کارآموزی شما سپری شده است.

این فرم را در صورت درخواست استاد مربوطه چاپ کرده و به استاد خود تحویل میدهید.

مکان قرار گیری فرم : حساب کاربری -> منوی سمت راست -> فرم ها  فرم بازدید های استاد

در این فرم لیست بازدید های استاد مربوطه از شما در محل کارآموزی  شما درج شده است.

این فرم را در صورت درخواست استاد مربوطه چاپ کرده و به استاد خود تحویل میدهید.

مکان قرار گیری فرم : حساب کاربری -> منوی سمت راست -> فرم ها