ارسال شده توسط انصاری
192
ارسال : 1400/9/15 - 10:49:02
ویرایش : ویرایش نشده

شرکت ایدم از بین دانشجویان رشته ساخت و تولید نعداد 4 نفر کارآموز می پذیرد. علاقمندان به محل شرکت واقع در تبریز منطقه صنعتی قراملک شرکت ایدم مراجعه نمایند