ارسال شده توسط انصاری
244
ارسال : 1400/8/4 - 11:35:23
ویرایش : ویرایش نشده

تابلو سازی مهدوی از بین دانشجویان کارآموزی رشته برق تعداد 4 نفر کارآموز می پذیرد. آدرس میدان بسیج به طرف سه راهی اهر (کرکج)شماره تماس:09141163986