ارسال شده توسط جعغر مرادیان
160
ارسال : 1400/7/13 - 18:25:32
ویرایش : 1401/5/3 - 14:51:51

برای‌ این‌که درک‌ بهتری از ماهیت بهکاد و‌کمک آن به دانشجویان داشته باشید بهتر است این‌ مقاله را تا انتها مطالعه‌ کنید و اینده شغلی خود را با دستان خودتان بسازید

ادامه مطلب

بهکاد یک سامانه کمک اموزشی می باشد که در جهت اسان سازی روند کاراموزی دانشگاه ها به دانشجویان و اساتید کمک میکند که یک چک لیست انلاین از اعمالی‌که در ان دوره انجام داده اند را داشته باشند.

کمک بهکاد به دانشجویان

بهکاد به دانشجویان کمک میکند که از درد سر کاغذ بازی برای حضور ها و گزارش کار‌های روزانه راحت شود  این عمل شاید کار ساده ای باشد ولی در انتهای دوره شما می توانید از همین اعمالی که در این دوره‌ انجام داده اید یک مقاله یا رزومه خوب جمع اوری کنید‌ و بتوانید جمع بندی درستی داشته باشید.

خب سوال اینجاست به چه صورت؟

خلاقیت در هر کاری باعث پیشرفت شما خواهد شد چه بسا در این دوره خلاقیت به خرج دهید و یک فرصت خوب در اینده شغلی خود ایجاد کنید و دغدغه و نگرانی سابقه کاری را نداشته باشید.

شما در بهکاد یک لیست حضور های روزانه دارید که همراه ان یک گزارش کوتاه از فعالیت آن روز شما می باشد 

شما در انتهای دوره با دریافت این فرم و  مطالعه اعمالی که انجام داده اید  و مکتوب سازی دوباره به صورت‌بهتر می توانید یک مقاله خوب و یک رزومه خوب برای خود بسازید 

چگونه مقاله از این گزارشات بسازم؟

بسیار ساده  است شما هر روز یک فعالیت را پیش گرفته اید هر فعالیت  را یک سر فصل برای مقاله خود در نظر بگیرید و کار هایی را‌که انجام داده اید به صورت بخش بندی شده از بخش اول تا انتهای کار در مقاله درج کنید و در اخر ان را انتشار دهید 

همچنین اگر توانایی این را داشته باشید می توانید یک ویدیو کوتاه از مقاله خود بسازید.

چگونه از گزارشات رزومه‌بسازم؟

اعمالی که شما در محل‌کاراموزی انجام داده اید شامل‌یک مهارت می شوند آن مهارت را یادداشت‌کنید و به صورت تخصصی ان را فرا بگیرید

شما اگر ۱۵ روز به‌محل کاراموزی رفته باشید ۱۵ سر فصل برای یاد گیری  دارید و اگر عمل تکراری ای انجام داده باشید می توانید زمینه های مختلف یک مهارت را به صورت‌کلی یاد بگیرید 

این مهارت رزومه شما را می سازد و عنوان رزومه شما بل فرض اگر در کار فیلم برداره بوده باشید می توایند عنوان رزومه خود را تدوینگر یا اگر در‌کار برنامه نویسی بوده باشید عنوان رزومه خود را برنامه نویس در نظر بگیرید و نرم افزار ها و زبان هایی که در‌ان دوره یاد گرفته اید را در رزومه خود به عنوان مهارت  درج‌کنید

به‌همین سادگی شما یک‌مقاله پر محتوا، یک ویدیو معرفی از خودتان ، یک رزومه کامل و همچنین یک مهارت پول ساز را فرا‌گرفته اید فقط کافی است خلاقیت خود را در این دوره به خرج دهید تا اینده شغلی خود را بسازید