ارسال شده توسط انصاری
283
ارسال : 1400/6/28 - 08:45:32
ویرایش : ویرایش نشده

ازبین کارآموزان رشته های برق الکترونیک -ساخت وتولید ونقشه کشی صنعتی کارآموز می پذیرد آدرس منطقه صنعتی قراملک شهرک فناوری خودرو زون فناور تولید قطعه 301 تلفن 04134472744