ارسال شده توسط انصاری
277
ارسال : 1400/2/4 - 14:05:05
ویرایش : ویرایش نشده

از بین دانشجویان کاردانی و کارشناسی ساخت و تولید تعداد 3 نفر کارآموز می پذیرد. آدرس تبریز شهرک صنعتی اسکان تلفن:09149005017

ادامه مطلب

از بین دانشجویان کاردانی و کارشناسی ساخت و تولید تعداد 3 نفر کارآموز می پذیرد.

آدرس تبریز شهرک صنعتی اسکان تلفن:09149005017