ارسال شده توسط انصاری
285
ارسال : 1400/2/4 - 13:54:03
ویرایش : ویرایش نشده

ازبین دانشجویان کاردانی و کارشناسی مکانیک تعداد 3 نفر کارآموز می پذیرد. آدرس تبریز میدان راه آهن تلفن تماس:34482644

ادامه مطلب

ازبین دانشجویان کاردانی و کارشناسی مکانیک تعداد 3 نفر کارآموز می پذیرد.

آدرس تبریز میدان راه آهن تلفن تماس:34482644