ارسال شده توسط انصاری
288
ارسال : 1399/12/26 - 13:36:45
ویرایش : 1400/1/2 - 16:52:38

ازبین دانشجویان کاردانی رشته برق صنعتی تعداد 2 نفر کارآموز می پذیرد. آدرس چایکنار پل قاری بازار فیروزه طبقه اول پلاک 88 و101 تلفن 35255978