ارسال شده توسط انصاری
248
ارسال : 1399/12/26 - 13:34:56
ویرایش : ویرایش نشده

از بین دانشجویان کاردانی برق صنعتی تعداد 4 نفر کارآموز می پذیرد. آدرس:شهرک ارم منطقه 8 خیابان 24 متری رضوان پلاک 52 تلفن 09143184110