ارسال شده توسط انصاری
398
ارسال : 1399/12/26 - 13:31:48
ویرایش : ویرایش نشده

از بین دانشجویان کاردانی برق صنعتی تعداد 4 نفر کاراموز می پذیرد ولیعصر خیابان گلپارک بلوار توانیر روبروی پمپ گاز مجتمع تجاری گلها طبقه اول واحد 1 تلفن 09143094304