ارسال شده توسط انصاری
366
ارسال : 1399/12/26 - 13:28:15
ویرایش : ویرایش نشده

ازبین دانشجویان کاردانی رشته برق صنعتی تعداد 4 نفر کاراموز می پذیرد. سه راه ولیعصر خیابان معلم برج سینا طبقه نهم واحد j6تلفن 33332220