ارسال شده توسط انصاری
408
ارسال : 1399/12/26 - 12:50:00
ویرایش : ویرایش نشده

از بین دانشجویان رشته آسانسور تعداد4 نفر کارآموز می پذیرد. آدرس ولیعصر ، سعدی شمالی، روبروی آپارتمان های ایرداک جنب آمموزشگاه رانندگی ایمن ساختمان آفرین طبقه سوم تلفن 0415125