صفحه دانشگاه

اخبار، اطلاعیه ها و مکان های معرفی شده توسط آموزشکده فنی و حرفه ای دختران تبریز الزهرا (س)

آخرین مطالب

درخواست کارآموز توسط مدرسه ابتدایی

یک مدرسه ابتدایی واقع در زعفرانیه برای امور رایانه ای خود درخواست همکاری بصورت کاراموزی نموده است. ترجیحا رشته کامپیوتر و آشنا به امور شبکه جهت اطلاع به اتاق 206 مراجعه فرمایید. دختران تبریز

درخواست کارآموز توسط شرکت دانش بنیان

یک شرکت دانش بنیان درخواست همکاری بصورت کارآموز ، شاغل در رشته گرافیک (طراحی پوستر)و کامپیوتر، که توانایی برنامه نویسی و طراحی سایت داشته باشند. جهت اطلاع به اتاق 206 مراجعه فرمایید. دختران تبریز

اطلاعیه ها

مکان کارآموزی

درخواست کارآموز توسط مدرسه ابتدایی

یک مدرسه ابتدایی واقع در زعفرانیه برای امور رایانه ای خود درخواست همکاری بصورت کاراموزی نموده است. ترجیحا رشته کامپیوتر و آشنا به امور شبکه جهت اطلاع به اتاق 206 مراجعه فرمایید. دختران تبریز

درخواست کارآموز توسط شرکت دانش بنیان

یک شرکت دانش بنیان درخواست همکاری بصورت کارآموز ، شاغل در رشته گرافیک (طراحی پوستر)و کامپیوتر، که توانایی برنامه نویسی و طراحی سایت داشته باشند. جهت اطلاع به اتاق 206 مراجعه فرمایید. دختران تبریز