ارسال شده توسط جعفر مرادیان
207
ارسال : 1400/5/12 - 16:18:37
ویرایش : 1400/5/12 - 16:35:27

شروع زمان ثبت و‌ تکمیل مشخصات محل کارآموزی ترم تابستان ۱۴۰۰(۹۹۳) برای دانشگاه های زیر ثبت شده است و دانشجویان باید وارد حساب کاربری خود شوند و اطلاعات خود را تکمیل کنند

ادامه مطلب

برای تکمیل حساب و ثبت اطلاعات کاراموزی نیاز هست که با شماره دانشجویی و کد ملی خود وارد بهکاد شوید و مشخصات خود را وارد کنید تا ثبث اولیه انجام شود

 برای برسی و تایید، برای کارشناسان مربوطه ارسال شود

دانشجویان سریعاً نسبت به ثبت و تکمیل مشخصات محل کارآموزی و درخواست تایید مدیر گروه و صدور معرفی نامه اقدام فرمایید. 

بعد از اتمام زمان تکمیل شما قادر نخواهید بود اطلاعات خود را ثبت کنید

دانشجویان دانشگاه فنی حرفه ای شماره یک تبریز به بهکاد اضافه شدند