ارسال شده توسط انصاری
227
ارسال : 1400/2/4 - 13:57:47
ویرایش : ویرایش نشده

از بین دانشجویان کاردانی و کارشناسی ساخت و تولید تعداد 3 نفر کارآموز می پذیرد. آدرس شهرک صنعتی اسکان تلفن :09911444408

ادامه مطلب

از بین دانشجویان کاردانی و کارشناسی ساخت و تولید تعداد 3 نفر کارآموز می پذیرد.

آدرس شهرک صنعتی اسکان  تلفن :09911444408