ارسال شده توسط انصاری
432
ارسال : 1399/12/26 - 13:21:30
ویرایش : ویرایش نشده

از بین دانشجویان کاردانی رشته برق صنعتی تعداد4 نفر کارآموز می پذیرد آدرس اول مرز داران روبروی دکل ایرانسل جنب املاک محمدی تلفن 36386433