ارسال شده توسط انصاری
274
ارسال : 1399/12/26 - 12:59:06
ویرایش : ویرایش نشده

ازبین دانشجویان رشته آسانسور تعداد 4 نفر کارآموز می پذیرد. آدرس: خیابان حجتی،فلکه معلم،اول خیابان شهیدان ذاکر پلاک 23 تلفن:09143262580